Vilkår og betingelser

Velkommen til Elease Store!

Disse vilkårene og betingelsene skisserer reglene og forskriftene for bruk av Elease Stores nettsted, som ligger på https://eleasestore.com/.

Ved å gå inn på denne nettsiden antar vi at du godtar disse vilkårene og betingelsene. Ikke fortsett å bruke Elease Store hvis du ikke godtar alle vilkårene og betingelsene som er angitt på denne siden.

Følgende terminologi gjelder for disse vilkårene og betingelsene, personvernerklæringen og ansvarsfraskrivelsen og alle avtaler: «Klient», «Du» og «Din» refererer til deg, personen som logger på denne nettsiden og er i samsvar med selskapets vilkår og betingelser. «Selskapet», «Oss selv», «Vi», «Vårt» og «Oss», refererer til selskapet vårt. «Part», «Parter» eller «Oss», refererer til både klienten og oss selv. Alle vilkår refererer til tilbudet, aksepten og vurderingen av betaling som er nødvendig for å gjennomføre prosessen med vår bistand til Kunden på den mest hensiktsmessige måten for det uttrykkelige formålet å møte Kundens behov med hensyn til levering av Selskapets oppgitte tjenester, iht. og underlagt gjeldende lov i Nederland. Enhver bruk av terminologien ovenfor eller andre ord i entall, flertall, store bokstaver og/eller han/hun eller de, tas som utskiftbare og refererer derfor til samme.

Informasjonskapsler

Vi bruker bruk av informasjonskapsler. Ved å gå inn på Elease Store, samtykket du i å bruke informasjonskapsler i samsvar med Elease Stores personvernregler.

De fleste interaktive nettsteder bruker informasjonskapsler for å la oss hente brukerens detaljer for hvert besøk. Informasjonskapsler brukes av nettstedet vårt for å aktivere funksjonaliteten til visse områder for å gjøre det enklere for folk som besøker nettstedet vårt. Noen av våre tilknyttede/annonseringspartnere kan også bruke informasjonskapsler.

Tillatelse

Med mindre annet er oppgitt, eier Elease Store og/eller dets lisensgivere de immaterielle rettighetene for alt materiale på Elease Store. Alle immaterielle rettigheter er forbeholdt. Du kan få tilgang til dette fra Elease Store for din egen personlige bruk underlagt begrensninger angitt i disse vilkårene og betingelsene.

Du må ikke:

Publiser materiale fra Elease Store på nytt
Selge, leie eller underlisensiere materiale fra Elease Store
Reprodusere, duplisere eller kopiere materiale fra Elease Store
Omdistribuer innhold fra Elease Store

Denne avtalen skal begynne på datoen for denne. Våre vilkår og betingelser ble opprettet ved hjelp av gratis vilkår og betingelser Generator.

Deler av denne nettsiden tilbyr en mulighet for brukere til å legge ut og utveksle meninger og informasjon på visse områder av nettstedet. Elease Store filtrerer, redigerer, publiserer eller vurderer ikke kommentarer før de er tilstede på nettstedet. Kommentarer gjenspeiler ikke synspunktene og meningene til Elease Store, dets agenter og/eller tilknyttede selskaper. Kommentarer gjenspeiler synspunktene og meningene til personen som legger ut sine synspunkter og meninger. I den grad det er tillatt av gjeldende lover, skal ikke Elease Store være ansvarlig for kommentarene eller for noe ansvar, skader eller utgifter forårsaket og/eller påført som et resultat av bruk av og/eller publisering av og/eller fremkomst av kommentarene på denne nettsiden.

Elease Store forbeholder seg retten til å overvåke alle kommentarer og fjerne eventuelle kommentarer som kan anses som upassende, støtende eller forårsaker brudd på disse vilkårene og betingelsene.

Du garanterer og representerer at:

  • Du har rett til å legge inn kommentarene på nettstedet vårt og har alle nødvendige lisenser og samtykker til å gjøre det;
  • Kommentarene invaderer ikke noen immaterielle rettigheter, inkludert uten begrensning opphavsrett, patent eller varemerke til noen tredjepart;
  • Kommentarene inneholder ikke noe ærekrenkende, injurierende, støtende, usømmelig eller på annen måte ulovlig materiale som er en krenkelse av personvernet
  • Kommentarene vil ikke bli brukt til å oppfordre til eller fremme forretninger eller tilpassede eller presentere kommersielle aktiviteter eller ulovlig aktivitet.

Du gir herved Elease Store en ikke-eksklusiv lisens til å bruke, reprodusere, redigere og autorisere andre til å bruke, reprodusere og redigere noen av kommentarene dine i alle former, formater eller medier.

Hyperkobling til innholdet vårt

Følgende organisasjoner kan koble til nettstedet vårt uten skriftlig forhåndsgodkjenning:

  • Offentlige etater;
  • Søkemotorer;
  • Nyhetsorganisasjoner;
  • Nettkatalogdistributører kan koble til nettstedet vårt på samme måte som de hyperlenker til nettstedene til andre oppførte virksomheter;
  • Og Systemomfattende akkrediterte virksomheter unntatt oppfordring til ideelle organisasjoner, veldedige kjøpesentre og veldedige pengeinnsamlingsgrupper som kanskje ikke hyperlenker til nettstedet vårt.

Disse organisasjonene kan lenke til vår hjemmeside, til publikasjoner eller til annen nettstedinformasjon så lenge lenken: (a) ikke på noen måte er villedende; (b) ikke falskt antyder sponsing, godkjenning eller godkjenning av den tilknyttede parten og dens produkter og/eller tjenester; og (c) passer inn i konteksten til koblingspartens nettsted.

Vi kan vurdere og godkjenne andre koblingsforespørsler fra følgende typer organisasjoner:

allment kjente forbruker- og/eller forretningsinformasjonskilder;
dot.com fellesskapssider;
foreninger eller andre grupper som representerer veldedige organisasjoner;
online